1. Rekisterinpitäjä:
Sisustus Decostore Oy  (Y-tunnus: 2159808-0)

2. Yhteydet rekisteriasioissa:
Sisustus Decostore Oy, Henry Vesin
Väinönkatu 36, 40100 JYVÄSKYLÄ
p.040 734 8559
henry@decostore.fi

3. Rekisterin nimi:
Sisustus Decostoren verkkokaupparekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Verkkokaupan asiakassuhteiden hoitoon tarkoitettu rekisteri.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi (tai yrityksen nimi), katu- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika, tilatun ja myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot, annettu suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin sekä muut henkilön antamat tiedot, jotka vaikuttavat verkkokauppatuotteiden tai -palveluiden toimitukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteissa, sekä asiakkaan tilatessa verkkokaupan tuotteita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan kirjallista pyyntöä.

Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulko-puolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on talletettu Nebulan palvelimille, jotka ovat EU:n GDPR -tietosuoja-asetuksen mukaisia. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain sellaisiin henkilöihin, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.